Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Actueel

De beperkte gemeenschap van goederen

Huwelijk of geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari 2018 Indien u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat op of na 1 januari 2018 zonder voorafgaand huwelijkse voorwaarden op te stellen ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dit? Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, vallen in de gezamenlijke boedel; Bezittingen of schulden van voor het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel; Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor…

Lees meer

De Wet DBA, enkel uitstel van handhaving

Opschorting handhaving Wet DBA tot 1 januari 2018 Op vrijdag 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes besloten de handhaving van de Wet DBA op te schorten. Voor goedwillende zzp’ers en opdrachtgevers betekent dit voorlopig geen boetes en naheffingen. De Belastingdienst zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2018 de Wet DBA gaan handhaven. Dit geldt echter niet voor evident kwaadwillenden, voor deze groep zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 beginnen met een represssief handhavingsbeleid. Haastige spoed is zelden…

Lees meer

Het nieuwe ontslagrecht

Nu ontslaan of wachten tot 1 juli 2015? Als er sprake is van een aanstaande ontslagprocedure is het verstandig om nu al een afweging te maken: wachten tot 1 juli 2015 of nu ontslaan. Afhankelijk van de situatie is het niet zinvol om met een ontslagprocedure te wachten. Door de transitievergoeding wordt het ontslag waarschijnlijk goedkoper. Vanaf 1 juli 2015 is ontslag alleen nog mogelijk indien er sprake is van de in de wet genoemde ontslaggronden. Kans van slagen? De…

Lees meer

Nieuwe cookiewet

ACM gaat nieuwe cookiewet actief handhaven Sinds de invoering van cookiewet op 5 juni in 2012 is er veel kritiek op de regelgeving. Vooral de pop-ups staan vaak ter discussie. In 2013 diende minister Kamp daarom een voorstel tot wijziging in. Nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer het wetsvoorstel in 2014 heeft aangenomen, zijn de nieuwe regels vandaag op 11 maart 2015 in werking getreden. De Autoriteit Consument & Markt heeft reeds aangegeven de nieuwe cookieregels actief…

Lees meer

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Is toestemming van beide partijen vereist? In de afgelopen jaren kwamen met enige regelmaat werkgevers in het nieuws die vanwege de aanhoudende slechte economische omstandigheden de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers wilden wijzigen. Zo werd onlangs door de warenhuisketen V&D eenzijdig besloten om per 1 februari 2015 het loon van alle werknemers te verminderen met 5,8%. In het kort geding bepaalde de voorzieningenrechter dat deze loonmaatregel niet eenzijdig doorgevoerd mag worden. Wil dat nu zeggen dat een werkgever de arbeidsvoorwaarden van…

Lees meer

De precontractuele fase

Deal or no deal? De problematiek van de afgebroken onderhandelingen Totstandkoming overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. De wijze waarop dit plaatsvindt is in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling of via internet kan worden gesloten. Boodschappen doen, uit eten, naar de film: in het dagelijks leven sluiten we tal van overeenkomsten die…

Lees meer

WWZ-scan

Is jouw onderneming al WWZ-proof? Arbeidscontract Zijn de arbeidscontracten reeds aangepast aan de nieuwe eisen van de Wet werk en Zekerheid? Onlangs zijn een aantal belangrijke wijzigingen in werking getreden als gevolg van de WWZ. Voor jou als werkgever is het belangrijk de bestaande arbeidsovereenkomsten aan deze wijzigingen aan te passen. Wij helpen je daarbij graag met een advies op maat en tegen een vaste prijs. Controle Je stuurt ons de door jouw gehanteerde arbeidscontracten ter controle, een ervaren jurist…

Lees meer

Aansprakelijkheid en zekerheidsrechten

De gevolgen van de economische crisis De economische crisis heeft ook in Nederland zijn sporen achtergelaten. Uit berekeningen van marktonderzoeker Q&A blijkt dat sinds het begin van de economische crisis in 2008 er in Nederland inmiddels 22.000 winkels zijn verdwenen. Het merendeel als gevolg van een faillissement. Een faillissement is vaak een ingrijpende gebeurtenis die allerlei vragen en onzekerheden oproept. De belangrijkste aspecten voor bestuurders en schuldeisers worden kort toegelicht. Bestuurders Ondernemers hebben een grote mate van beleidsvrijheid bij het…

Lees meer

Debiteurenbeheer en incasso

Voorkomen is beter dan genezen Meer dan de helft van de faillissementen wordt veroorzaakt door opdrachtgevers die hun rekening niet of te laat betalen. Wanbetaling blijft een groot probleem, in het bijzonder ondernemers in de MKB-sector komen hierdoor in de problemen. Ruim 32% van de rekeningen in Nederland wordt te laat betaald, opdrachtgevers betalen hun rekening na gemiddeld 33 dagen. Debiteurenbeheer Een consistent debiteurenbeleid levert een effectieve bijdrage aan een positief bedrijfsresultaat. Hieronder tref je een kort overzicht aan van…

Lees meer

Wijziging btw-regels voor E-commerce

Ondernemers opgelet Op 1 januari 2015 treden de nieuwe btw-regels in werking. Deze wijzigingen zullen een aanzienlijke impact hebben op ondernemers die E-commerce diensten verrichten aan niet-belastingplichtige afnemers binnen de EU. Vanaf 1 januari 2015 moet je als ondernemer het btw-tarief in rekening brengen van het EU-land waar de afnemer woonachtig of gevestigd is. Huidige situatie Het commerciële gebruik van het internet is nog relatief jong, vanaf 1 juli 2003 geldt een tijdelijke btw-regeling voor E-commerce diensten. Vanwege het aantrekkelijke…

Lees meer

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch