Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Disclaimer

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken. Hoewel Stoll Juridisch Advies ernaar streeft om op deze Website betrouwbare en actuele informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Voorts kan op deze Website worden verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving. Die is in de loop der tijd aan verandering onderhevig en dient dan ook uitsluitend te worden uitgelegd in het licht van de meest recente wet- en regelgeving.

Stoll Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze Website. Evenmin is Stoll Juridisch Advies aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige informatie die bereikbaar is via links op onze website en/of het gebruik van de Website in het algemeen.

De informatie op deze Website dient niet te worden opgevat als juridische of andere professionele advies- of dienstverlening. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke juridische of andere kwesties bij Stoll Juridisch Advies die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen.

De intellectuele eigendomsrechten van deze Website komen aan Stoll Juridisch Advies toe. Gebruik van informatie op deze Website, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van Stoll Juridisch Advies.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch