Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Incasso

Als ondernemer lever je vaak goederen of diensten op rekening. Helaas komt het regelmatig voor dat een debiteur de betalingsafspraken niet nakomt. De continuïteit van jouw onderneming kan daardoor in gevaar komen. Het is dus van groot belang dat jouw facturen voldaan worden conform de gemaakte betalingsafspraken. Een goed debiteurenbeleid is onontbeerlijk.

Je kunt Stoll Juridisch Advies onder meer inschakelen voor:

  • contactopname met debiteur
  • treffen van een betalingsregeling
  • starten van een incassoprocedure
  • inschakelen van een deurwaarder
© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch