Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Overeenkomstenrecht

Als ondernemer of consument heb je dagelijks te maken met overeenkomsten van verschillende aard. Denk aan een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, koopovereenkomst, etc. Helaas komt het geregeld voor dat contracten onjuiste of onvolledige bepalingen bevatten. Het gebruik van correcte contracten beperkt risico’s. Het kan ook gebeuren dat je als ondernemer of consument wordt geconfronteerd met het niet-nakomen van afspraken, zoals een niet-tijdige levering, een gebrekkig product, te late betaling, etc. Welke mogelijkheden biedt het recht dan?

Stoll Juridisch advies is onder meer thuis in de volgende zaken:

  • opstellen en uitleg van algemene voorwaarden
  • opstellen en uitleg van overeenkomsten
  • ontbinding van een overeenkomst
  • wanprestatie en schadevergoeding
  • consumentenrecht
© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch