Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Het nieuwe ontslagrecht

Nu ontslaan of wachten tot 1 juli 2015?

Als er sprake is van een aanstaande ontslagprocedure is het verstandig om nu al een afweging te maken: wachten tot 1 juli 2015 of nu ontslaan. Afhankelijk van de situatie is het niet zinvol om met een ontslagprocedure te wachten. Door de transitievergoeding wordt het ontslag waarschijnlijk goedkoper. Vanaf 1 juli 2015 is ontslag alleen nog mogelijk indien er sprake is van de in de wet genoemde ontslaggronden.

Kans van slagen?

De kantonrechter toets nu of er sprake is van een ‘gewichtige reden’ waarom partijen niet langer met elkaar door een deur kunnen. Vanaf 1 juli 2015 is een gewichtige reden niet meer voldoende voor ontslag. Als werkgever kan je niet meer willekeurige feiten voorleggen aan de rechter. Er moet sprake zijn van de in de wet opgenomen ontslaggronden. Ontslag zal hierdoor naar verwachting moeilijker worden.

Voldoende scholing?

Bovendien gelden er strengere eisen voor herplaatsing en scholing. Als werkgever zal je moeten aantonen dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is, en dat er voldoende aandacht aan scholing is besteed. De kosten van de scholing kunnen eventueel in mindering worden gebracht op de verschuldigde transitievergoeding.

Hoger beroep en cassatie

Onder het huidige recht is geen hoger beroep en cassatie mogelijk tegen een ontbindingsbeslissing van de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 gaat dit veranderen, waardoor een procedure lang zal kunnen duren en kostbaar zal kunnen zijn.

Van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 zal de kantonrechtersformule worden vervangen door de transitievergoeding. Werknemers die 24 maanden of langer in dienst zijn geweest krijgen een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. De transitievergoeding zal in vergelijking met de kantonrechtersformule lager uitvallen. In uitzonderlijke situaties kan de rechter de transitievergoeding aanvullen met een billijke vergoeding.

Wachten met ontslag?

In sommige gevallen wordt het straks niet alleen duurder, maar ook nog gecompliceerder. Wij controleren en adviseren je graag om zo te voorkomen dat je als gevolg van het nieuwe ontslagrecht voor onaangename verrassingen komt te staan.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch