Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Nieuwe cookiewet

ACM gaat nieuwe cookiewet actief handhaven

Sinds de invoering van cookiewet op 5 juni in 2012 is er veel kritiek op de regelgeving. Vooral de pop-ups staan vaak ter discussie. In 2013 diende minister Kamp daarom een voorstel tot wijziging in. Nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer het wetsvoorstel in 2014 heeft aangenomen, zijn de nieuwe regels vandaag op 11 maart 2015 in werking getreden. De Autoriteit Consument & Markt heeft reeds aangegeven de nieuwe cookieregels actief te zullen handhaven en zal indien nodig boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot 450.000 euro per overtreding. Voordat wij ingaan op de veranderingen zullen wij eerste uitleggen wat een cookie is.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van een computer op het moment dat een gebruiker de website bezoekt. Er bestaan verschillende soorten cookies met verschillende functies.

Informatieplicht en het toestemmingsvereiste

De onlangs gewijzigde cookiewet vereiste enerzijds toestemming voor het plaatsen van cookies en anderzijds uitleg waarom er cookies werden geplaatst. Op grond van de nieuwe cookiewet geldt dit alleen nog maar voor tracking cookies. Dit zijn cookies waarmee het surfgedrag van een bezoeker in kaart kan worden gebracht.

Voor cookies die worden gebruikt voor informatie over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst, waaronder analytische cookies, A/B testing cookies en affiliate cookies geldt geen toestemmings- en informatieplicht meer. Deze uitzondering geldt alleen indien er sprake is van geen of slechts geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker.

Daarnaast mogen overheidswebsites geen ‘cookiemuur’ meer gebruiken, waarmee bezoekers die geen cookies accepteren de toegang kan worden geweigerd.

Toepassingsgebied

De toepassing van de cookieregels beperkt zich niet tot computers. De regels zijn van toepassing op alle randapparatuur van de gebruiker in Nederland, waaronder smartphones, tablets en spelcomputers.

Wat moet je doen om aan de nieuwe cookiewet te voldoen?

Het is verstandig om een uitgebreide inventarisatie te maken van de cookies die op je website worden gebruikt. Vraag de gebruiker om toestemming en verstrek informatie als je gebruik maakt van tracking cookies, dit kan met behulp van een ‘toestemmingsbalk’ op je website.

Wil je meer weten over onze diensten of vrijblijvend advies over de nieuwe cookiewet? Neem dan contact met ons op.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch