Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Wijziging btw-regels voor E-commerce

Ondernemers opgelet

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe btw-regels in werking. Deze wijzigingen zullen een aanzienlijke impact hebben op ondernemers die E-commerce diensten verrichten aan niet-belastingplichtige afnemers binnen de EU. Vanaf 1 januari 2015 moet je als ondernemer het btw-tarief in rekening brengen van het EU-land waar de afnemer woonachtig of gevestigd is.

Huidige situatie

Het commerciële gebruik van het internet is nog relatief jong, vanaf 1 juli 2003 geldt een tijdelijke btw-regeling voor E-commerce diensten. Vanwege het aantrekkelijke btw-tarief vestigen buitenlandse internetbedrijven zich vanaf 2003 massaal in Luxemburg. Voor ondernemers die E-commerce diensten verrichten aan ondernemers geldt vanaf 1 juli 2003 dat de diensten worden belast in het land van de afnemer. E-commerce diensten verricht aan particulieren worden belast in het vestigingsland van de dienstverlener. Voor ondernemers gevestigd in Nederland betekent dit een relatief hoog btw-tarief van 21% tegenover een btw-tarief van 15% in Luxemburg.

Nieuwe situatie

Vanaf 1 januari 2015 worden zowel E-commerce diensten verricht aan ondernemers als aan particulieren belast in het land van de afnemer. De huidige verleggingsregeling blijft gelden, de wijziging heeft dus alleen betrekking op diensten verricht aan particulieren.

Elektronische diensten

De nieuwe btw-regels gelden voor alle ondernemers die E-commerce diensten verrichten. Enkele voorbeelden waarvoor deze wijzigingen gevolgen hebben zijn:

– Gedigitaliseerde producten, zoals films, boeken, muziek en spellen;
– Levering en onderhoud van software en/of websites;
– Online abonnementen op dagbladen en –tijdschriften;
– Telecommunicatiediensten, zoals telefoon en sms;
– Omroepdiensten, zoals radio en televisie;
– Onderwijs op afstand.

Welk btw-tarief?

Sinds 1 juli 2013 omvat de Europese Unie 28 lidstaten, met ieder een eigen btw-tarief. Het is daarom voor ondernemers belangrijk om vast te stellen waar de afnemer woonachtig of gevestigd is. Het vaststellen hiervan kan tot problemen leiden. Op grond van privacy vraagstukken kan het echter moeilijk zijn om te achterhalen waar de afnemer woonachtig of gevestigd is. Maar eerst nadat dit is vastgesteld kan worden bepaald welk btw-tarief van toepassing is. Om te voorkomen dat ondernemers van E-commerce diensten een lokale btw-registratie moeten gaan aanvragen, wordt het ‘Mini One Stop Shop’ (MOSS) systeem ingevoerd. Eenmaal in dit systeem geregistreerd kunnen ondernemers vanuit hun eigen lidstaat de verschuldigde buitenlandse btw aangeven.

Voer noodzakelijke veranderingen in uw ERP-systeem tijdig door en neem voor meer informatie contact op met jouw accountant.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch